Narzędzie do generowania ESEF 2019 (najnowsza publikacja ESMA).

Pobierz na swój komputer narzędzie easyESEF Excel, generując pliki ESMA ESEF. Wprowadzanie danych easyESEF łączy program Excel (sprawozdania finansowe) z xHTML (tj. tekst programu Word & wykresy) w prawidłowy raport roczny ESEF iXBRL i odpowiedni pakiet taksonomii. Jest bezpłatny i w pełni sprawny. Zaprezentowany na 2020.eurofiling.info wydarzeniu online!

Ten obraz ma pusty atrybut alt; jego nazwa pliku to easyESEF_d1.png

Broszury techniczne są dostępne w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim (więcej w przyszłości). Użyj tego bezpłatnego pliku SaveAsXHTML.docm Word do testowania (możliwość również korzystania z InDesign, Publisher, Quark…).

Wśród innych funkcji, easyESEF może również odczytać cokolwiek iXBRL plik MSSF. Przetestuj narzędzie easyESEF, sporządzając przykłady rocznych sprawozdań z Landesbank Hessen-Thüringen lub Ferrovial, zaczerpnięte z testu terenowego ESMA ESEF oraz ArcelorMittal lub Avrupa, zaczerpnięte ze strony internetowej SEC EDGAR. Pobierz, rozpakuj i kliknij import pliku w easyESEF. Pobierz również raport roczny GLEIF za 2018 r. z pliku Global LEI Foundation i Import w easyESEF.

Ten obraz ma pusty atrybut alt; jego nazwa pliku to easyESEF_d2-1024x120.png
Przeczytaj również roczne raporty na temat MSSF z ESMA Field Test i SEC EDGAR.

To narzędzie easyESEF 2019 jest ukierunkowane na zgodność z obowiązkową sprawozdawczość taksonomii ESEF 2019 i kolejnych lat. Zobacz opcje modelu komercyjnego i pomocy technicznej na stronie Partnerzy.

ESEF ilustruje taksonomię 2019 w 23 językach: Do pobrania za darmo tutaj

Pełne tłumaczenie taksonomii ESEF na 23 języki europejskie

Komisja Europejska i Fundacja MSSF publikują identyczne etykiety dla języka angielskiego, podczas gdy Komisja Europejska publikuje etykiety dla pozostałych 22 języków. W taksonomii ESEF 2017 (pierwsza opublikowana) baza łączy etykiet definiuje 4610 etykiet oraz kolejne 547 etykiet, które kwalifikują się do określonych ról:

label4610terseLabel (łabelka)19negatedTerseLabel22
periodStartLabel37totalLabel196negatedTotalLabel11
periodEndLabel37negacjiLabel186Netlabel39

Jednak zarówno w taksonomii ESEF 2017, jak i w kolejnych latach wszystkie kombinacje etykiet i ról zostały zdefiniowane tylko w języku angielskim (jak już istnieje w MSSF), ale nie w przypadku pozostałych 22 języków europejskich, ponieważ Komisja Europejska nie publikuje oficjalnego tłumaczenia kombinacji etykiet. W języku XBRL, gdy brakuje etykiety dla określonej roli, etykieta jest prezentowana (w najlepszym wypadku) w domyślnym języku, zwykle w języku angielskim. Baza łączy prezentacji wskazuje, która etykieta i rola powinny być używane dla każdego elementu każdego sprawozdania finansowego. W związku z tym w języku innym niż angielski brakujące role zostaną wypełnione (co najwyżej) etykietami w języku angielskim, jak widać w tych przykładach w języku francuskim („negatedLabel”) lub w języku greckim („totalLabel”)

Ten obraz ma pusty atrybut alt; jego nazwa pliku to MissingLabelRoles.jpg
Sytuacja finansowa, Kapitał własny (francuski) – Sytuacja finansowa, Aktywa trwałe (greckie)

Jak uzyskać pełne tłumaczenie?

W dokumencie ESEF Label Roles Generator for Languages (other than English) opisano każdą rolę, w każdym przypadku, z zalecanym rozwiązaniem. Ostatnia część to Podręcznik instrukcji dla open source ESEF Label Linkbase Generator Program, który przyjmuje 23 pliki linkbase etykiety ESEF opublikowane przez ESMA i generuje katalog z 22 plikami linkbase etykiety nieanglojęzycznej, w tym brakujące role etykiety, prawidłowo wygenerowane zgodnie z opisem.

Ostatnim krokiem jest ilustrowana taksonomia ESEF 2017, zorientowana na użytkowników, z 23 językami w skoroszycie programu Excel, zainspirowana mssf Taksonomią Illustrated. Wszystkie te materiały zostały opracowane przez Stowarzyszenie Openfiling przy wsparciu XBRL Spain i zostały zaprezentowane 25 listopada 2019 r. na publicznym wydarzeniu ESEF, standardowym formacie sprawozdań finansowych w Europie.