Generation tool voor ESEF 2019 (laatste ESMA publicatie).

Download op uw computer de easyESEF Excel-tool, die ESMA ESEF-bestanden genereert. De easyESEF data entry combineert Excel (jaarrekeningen) met xHTML (d.w.z. Word text & graphs) in een geldig ESEF iXBRL jaarverslag en het bijbehorende taxonomiepakket. Het is gratis en volledig operationeel. Gepresenteerd op het 2020.eurofiling.info online evenement!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-kenmerk; de bestandsnaam is easyESEF_d1.png

Technische referentiebrochures zijn beschikbaar in het Engels, Duits en Spaans (meer in de toekomst). Gebruik dit gratis SaveAsXHTML.docm Word-bestand voor het testen (mogelijkheid ook voor het gebruik van InDesign, Publisher, Quark…).

EasyESEF kan onder andere ook alles lezen wat iXBRL IFRS-bestand. Test de easyESEF tool met jaarverslagen voorbeelden van Landesbank Hessen-Thüringen of Ferrovial, afkomstig uit de ESMA Field test van ESEF evenals ArcelorMittal of Avrupa, afkomstig van de SEC EDGAR website. Download, rits uit en klik op Import bestand in easyESEF. Download ook het GLEIF jaarverslag 2018 van de Global LEI Foundation and Import file in easyESEF.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-kenmerk; de bestandsnaam is easyESEF_d2-1024x120.png
Lees ook jaarverslagen over IFRS van ESMA Field Test en SEC EDGAR.

Deze easyESEF 2019 tool is gericht op het voldoen aan de verplichte rapportage van de ESEF taxonomie 2019 en de volgende jaren. Bekijk commerciële model- en ondersteuningsopties op de pagina Partners.

ESEF illustreert taxonomie 2019 in 23 talen: Gratis download hier

Volledige vertalingen van ESEF-taxonomie naar 23 Europese talen

De Europese Commissie en de IFRS Foundation publiceren identieke labels voor het Engels, terwijl de Europese Commissie de labels voor de overige 22 talen publiceert. In de ESEF-taxonomie 2017 (de eerste gepubliceerd) definieert de labellinkbase 4610 labels, plus nog eens 547 labelRoles die in aanmerking komen voor bepaalde rollen:

label4610terseLabel19negatedTerseLabel22
periodStartLabel37totalLabel196negatedTotalLabel11
periodEndLabel37negatedLabel186netLabel39

Zowel in de ESEF 2017-taxonomie als in de daaropvolgende jaren zijn echter alle label- en rolcombinaties alleen voor het Engels gedefinieerd (zoals reeds in IFRS bestaat), maar niet voor de andere 22 Europese talen, omdat de Europese Commissie de officiële vertaling van labelRoles-combinaties niet publiceert. In XBRL wordt het label (in het beste geval) gepresenteerd in de standaardtaal, meestal Engels. De presentatiekoppelingsbasis geeft aan welk label en welke rol voor elk element van elk financieel overzicht moet worden gebruikt. Daarom worden in een andere taal dan het Engels de ontbrekende rollen (hooguit) ingevuld met labels in het Engels, zoals te zien is in deze voorbeelden in het Frans (“negatedLabel”) of in het Grieks (“totalLabel”)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-kenmerk; de bestandsnaam is MissingLabelRoles.jpg
Financiële positie, Eigen vermogen (Frans) – Financiële positie, Niet-courante activa (Grieks)

Hoe krijg je de volledige vertaling?

Het document ESEF Label Roles Generator for Languages (anders dan Engels) beschrijft elke rol, geval voor geval, met de aanbevolen oplossing. Het laatste deel is de Instructies Handboek voor de Open Source ESEF Label Linkbase Generator Program, die de 23 ESEF label linkbase bestanden gepubliceerd door ESMA neemt en genereert een directory met de 22 niet-Engels label linkbase bestanden, met inbegrip van het ontbrekende label Rollen, goed gegenereerd zoals beschreven.

De laatste stap is de ESEF 2017 Illustrated Taxonomie, gericht op gebruikers, met 23 talen in een Excel-werkmap, geïnspireerd op de IFRS Taxonomy Illustrated. Al deze materialen zijn ontwikkeld door de Openfiling Association met de aanmoediging van XBRL Spain, en werden op 25 november 2019 gepresenteerd in het publieke evenement ESEF, het standaardformaat voor jaarrekeningen in Europa.