ESEF 2019 paaudzes rīks (jaunākā EVTI publikācija).

Lejupielādējiet savā datorā easyESEF Excel rīku, ģenerējot EVTI ESEF failus. EasyESEF datu ieraksts apvieno Excel (finanšu pārskati) ar xHTML (t.i., Word text & graphs) par derīgu ESEF iXBRL gada pārskatu un atbilstošo taksonomijas paketi. Tā ir brīva un pilnībā darboties. Prezentēts 2020.eurofiling.info tiešsaistes pasākumā!

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; tā faila nosaukums ir easyESEF_d1.png

Tehniskās uzziņas brošūras ir pieejamas angļu, vācu un spāņu valodā (vairāk nākotnē). Izmantojiet šo bezmaksas SaveAsXHTML.docm Word failu testēšanai (iespēja arī izmantot InDesign, Publisher, Quark …).

Starp citām funkcijām, easyESEF var arī lasīt neatkarīgi no iXBRL SFPS failu. Pārbaudiet easyESEF rīku ar landesbank Hessen-Thüringen vai Ferrovial gada ziņojumu piemēriem, kas ņemti no EVTI ESEF lauka testa, kā arī ArcelorMittal vai Avrupa, kas ņemts no SEC EDGAR tīmekļa vietnes. Download, unzip un noklikšķiniet uz Importa failu easyESEF. Lejupielādējiet arī GLEIF 2018. gada pārskatu no Global LEI Foundation un importa failu easyESEF.

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; tā faila nosaukums ir easyESEF_d2-1024x120.png
Lasa gada ziņojumus par SFPS no EVTI lauka testa un SEC EDGAR.

Šis easyESEF 2019 rīks ir vērsts uz to, lai nodrošinātu atbilstību obligātajai ziņošanai par ESEF taksonomiju 2019. gadā un gados. Skatiet tirdzniecības modeli un atbalsta opcijas lapā Partneri.

ESEF ilustrēta taksonomija 2019 23 valodās: bezmaksas lejupielāde šeit

ESEF taksonomijas pilni tulkojumi 23 Eiropas valodās

Eiropas Komisija un SFPS fonds publicē identiskas etiķetes angļu valodai, savukārt Eiropas Komisija publicē etiķetes pārējām 22 valodām. ESEF taksonomijā 2017 (pirmais publicēts) etiķešu saišu bāze definē 4610 etiķetes, kā arī vēl 547 labelRoles, kas ir kvalificētas noteiktām lomām:

label4610terseLabel19negatedTerseLabel22
periodStartLabel37totalLabel196negatedTotalLabel11
periodEndLabel37negatedLabel186netLabel39

Tomēr gan ESEF 2017. gada taksonomijai, gan turpmākajos gados visas etiķešu un lomu kombinācijas ir definētas tikai angļu valodā (kā tas jau ir SFPS), bet ne pārējās 22 Eiropas valodās, jo Eiropas Komisija nepublicē labelRoles kombināciju oficiālo tulkojumu. XBRL, ja konkrētai lomai trūkst etiķetes, etiķete (labākajā gadījumā) tiek parādīta noklusējuma valodā, parasti angļu valodā. Prezentācijas saišu bāze norāda, kura etiķete un loma jāizmanto katram finanšu pārskata elementam. Tāpēc valodā, kas nav angļu valoda, trūkstošās lomas tiks aizpildītas (ne vairāk kā) ar etiķetēm angļu valodā, kā redzams šajos piemēros franču valodā (“negatedLabel”) vai grieķu valodā (“totalLabel”)

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; tā faila nosaukums ir MissingLabelRoles.jpg
Finanšu stāvoklis, Pašu kapitāls (Franču) – Finanšu stāvoklis, Ilgtermiņa ieguldījumi (Grieķu)

Kā iegūt pilnu tulkojumu?

Dokumentā ESEF etiķešu lomu ģenerators valodām (izņemot angļu valodu) apraksta katru lomu katrā gadījumā atsevišķi ar ieteikto risinājumu. Pēdējā daļa ir norādījumu rokasgrāmata atvērtā koda ESEF label linkbase generator programmai, kas ņem EVTI publicētos 23 ESEF etiķešu saišu bāzes failus un ģenerē direktoriju ar 22 uzlīmju saišu bāzes failiem, tostarp trūkstošajiem etiķešu lomām, kas ir pareizi ģenerēti, kā aprakstīts.

Pēdējais solis ir ESEF 2017 Ilustrētā taksonomija, kas orientēta uz lietotājiem, ar 23 valodām Excel darbgrāmatā, kas ir iedvesmotas ilustrācijā, kas ir IFRS taksonomija. Visus šos materiālus ir izstrādājusi Openfiling Association ar XBRL Spain pamudinājumu, un 2019. gada 25. novembrī tika prezentēti valsts pasākumā ESEF, kas ir standarta formāts finanšu pārskatiem Eiropā.