εργαλείο παραγωγής για το ESEF 2019 (τελευταία δημοσίευση της ΕΑΚΑΑ).

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το εργαλείο easyESEF Excel, δημιουργώντας αρχεία ESEF της ΕΑΚΑΑ. Η καταχώρηση δεδομένων easyESEF συνδυάζει το Excel (οικονομικές καταστάσεις) με το xHTML (π.χ. word text & graphs) σε μια έγκυρη ετήσια έκθεση ESEF iXBRL και το αντίστοιχο πακέτο ταξινόμησης. Είναι δωρεάν και πλήρως λειτουργικό. Παρουσιάστηκε στο 2020.eurofiling.info online εκδήλωση!

Αυτή η εικόνα έχει ένα κενό χαρακτηριστικό alt. Το όνομα αρχείου του είναι easyESEF_d1.png

Τα φυλλάδια τεχνικής αναφοράς είναι διαθέσιμα στα αγγλικά, γερμανικά και ισπανικά (περισσότερα στο μέλλον). Χρησιμοποιήστε αυτό το δωρεάν αρχείο SaveAsXHTML.docm Word για δοκιμή (δυνατότητα επίσης για τη χρήση του InDesign, Εκδότης, Κουάρκ …).

Μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, easyESEF μπορεί επίσης να διαβάσει ο, τιδήποτε iXBRL αρχείο ΔΠΧΠ. Δοκιμάστε το εργαλείο easyESEF με παραδείγματα ετήσιων εκθέσεων από την Landesbank Hessen-Thüringen ή τη Ferrovial, που ελήφθησαν από τη δοκιμή πεδίου της ΕΑΚΑΑ στο ESEF, καθώς και στην ArcelorMittal ή την Avrupa, που ελήφθησαν από τον δικτυακό τόπο της SEC EDGAR. Κατεβάστε, αποσυμπιέστε και κάντε κλικ στο αρχείο εισαγωγής στο easyESEF. Κατεβάστε επίσης την ετήσια έκθεση GLEIF για το 2018 από το Global LEI Foundation and Import file στο easyESEF.

Αυτή η εικόνα έχει ένα κενό χαρακτηριστικό alt. Το όνομα αρχείου του είναι easyESEF_d2-1024x120.png
Διαβάστε τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τα ΔΠΧΠ από την ΕΑΚΑΑ Field Test και sec EDGAR επίσης.

Αυτό το εργαλείο easyESEF 2019 είναι προσανατολισμένο στη συμμόρφωση με την υποχρεωτική αναφορά της ταξινόμησης ESEF 2019 και τα επόμενα έτη. Δείτε το εμπορικό μοντέλο και τις επιλογές υποστήριξης στη σελίδα Συνεργάτες.

ESEF εικονογραφημένη ταξινόμηση 2019 σε 23 γλώσσες: Δωρεάν λήψη εδώ

Πλήρεις μεταφράσεις της ταξινόμησης ESEF σε 23 ευρωπαϊκές γλώσσες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ίδρυμα ΔΠΧΠ δημοσιεύουν πανομοιότυπες ετικέτες για τα αγγλικά, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τις ετικέτες για τις άλλες 22 γλώσσες. Στην ταξινόμηση ESEF 2017 (η πρώτη που δημοσιεύθηκε), η βάση συνδέσεων ετικετών ορίζει 4610 ετικέτες, συν άλλες 547 ετικέτεςΡολοί που έχουν τα προσόντα για συγκεκριμένους ρόλους:

label4610terseLabel19negatedTerseLabel22
periodStartLabel37totalLabel196negatedTotalLabel11
periodEndLabel37negatedLabel186netLabel39

Ωστόσο, τόσο στην ταξινόμηση ESEF 2017 όσο και στα επόμενα έτη, όλοι οι συνδυασμοί ετικετών και ρόλων έχουν οριστεί μόνο για τα αγγλικά (όπως υπάρχουν ήδη στα ΔΠΧΠ), αλλά όχι για τις άλλες 22 ευρωπαϊκές γλώσσες, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δημοσιεύει την επίσημη μετάφραση των συνδυασμών labelRoles. Στο XBRL, όταν λείπει μια ετικέτα για ένα συγκεκριμένο ρόλο, η ετικέτα παρουσιάζεται (στην καλύτερη περίπτωση) στην προεπιλεγμένη γλώσσα, συνήθως στα Αγγλικά. Η βάση συνδέσεων παρουσίασης υποδεικνύει ποια ετικέτα και ρόλο πρέπει να χρησιμοποιούνται για κάθε στοιχείο κάθε οικονομικής κατάστασης. Ως εκ τούτου, σε μια γλώσσα διαφορετική από τα αγγλικά, οι ρόλοι που λείπουν θα συμπληρωθούν (το πολύ) με ετικέτες στα αγγλικά, όπως φαίνεται σε αυτά τα παραδείγματα στα γαλλικά (“ingatedLabel”) ή στα ελληνικά (“totalLabel”)

Αυτή η εικόνα έχει ένα κενό χαρακτηριστικό alt. Το όνομα αρχείου του είναι MissingLabelRoles.jpg
Χρηματοοικονομική θέση, Ίδια κεφάλαια (γαλλικά) – Χρηματοοικονομική θέση, Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (Ελληνικά)

Πώς να πάρετε την πλήρη μετάφραση;

Το έγγραφο ESEF Label Roles Generator για γλώσσες (εκτός των Αγγλικών) περιγράφει κάθε ρόλο, κατά περίπτωση, με τη συνιστώμενη λύση. Το τελευταίο μέρος είναι το εγχειρίδιο οδηγιών για το πρόγραμμα γεννήτριας Linkbase ετικετών Open Source ESEF, το οποίο λαμβάνει τα 23 αρχεία linkbase ετικετών ESEF που δημοσιεύονται από την ΕΑΚΑΑ και δημιουργεί έναν κατάλογο με τα 22 μη αγγλικά αρχεία linkbase ετικετών, συμπεριλαμβανομένης της ελλείπουσας ετικέτας Ρόλοι, που δημιουργούνται κατάλληλα όπως περιγράφεται.

Το τελικό βήμα είναι η εικονογραφημένη ταξινόμηση ESEF 2017, προσανατολισμένη στους χρήστες, με 23 γλώσσες σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel, εμπνευσμένη από το ΔΠΧΠ Ταξινόμηση Εικονογραφημένο. Όλα αυτά τα υλικά έχουν αναπτυχθεί από την Ένωση Openfiling με την ενθάρρυνση της XBRL Ισπανίας, και παρουσιάστηκαν στις 25 Νοεμβρίου 2019 στη δημόσια εκδήλωση ESEF, την τυποποιημένη μορφή για τις οικονομικές καταστάσεις στην Ευρώπη.